Category: KULTHORN CO.LTD.

ปั๊มน้ำคืออะไร | กุลธร บจก.

ประเภทของปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัยและปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม          อย่างที่หลายท่านเข้าใจว่าปั๊มน้ำมีหน้าที่ทำอะไรปั๊มน้ำนั้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันมากสำหรับบ้านพักอาศัยและสำหรับปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรมปั๊มน้ำคือเครื่องมือในการส่งน้ำจะประกอบไปด้วย mechanic และ Electricity / engine มี 2 ส่วนมีหัวปั๊มและมอเตอร์ มอเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไปโดยแรงดันและปริมาณน้ำตามการออกแบบการใช้งานของแต่ละรุ่นที่ท่านเลือกใช้งานซึ่งปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นของทุกบ้านด้วยการขยายตัวของแหล่งที่พักที่มีมากขึ้นปั๊มน้ำจึงมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายต่อผู้ใช้มากขึ้น ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทอาทิเช่น 1. ปั๊มสูบน้ำเก็บบนอาคาร 2. ปั๊มเสริมแรงดัน 3. ปั๊มดับเพลิง สำหรับอาคาร 4. ปั๊มจุ่ม ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย           ปั๊มนํ้าอุตสาหกรรมในส่วนของปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรมนั้นคือเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำการทำงานคล้ายกับปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นของปั๊มน้ำเช่นกันปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากและเป็นที่นิยมอยากมากในปัจจุบันดั้งนั้นการเลือกใช้ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมนั้นต้องพิจารณาอย่าละเอียดมากกว่าปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัยเนื่องจากพื้นที่โรงงานมีพื้นที่กว่างและมีขนาดใหญ่การบำรุงรกษาปั๊มน้ำจึงทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นและมีค่าซ่อมบำรุงตามมาหากเกิดความเสียหายดังนั้นต้องพิจารณาให้ละเอียดให้มากขึ้น เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ปั๊มนํ้าอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ อาทิเช่น  1. ปั๊มน้ำระบบทำความเย็น 2. ปั๊มอุตสาหกรรมเคมี ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีปริมาณของเคมีปนอยู่ด้วย 3. ปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำ 4. ปั๊มน้ำโรงงานผลิตอาหาร 5. ปั๊มน้ำโรงงานผลิตน้ำแข็ง 6. ปั๊มน้ำโรงงานผลิตน้ำตาล จะเป็นปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำเชื่อม จะเป็นปั๊มเฉพาะทาง […]

Be the First to comment. Read More