Category: NUMSIN SPRING CO. LTD.

ผลิตและจำหน่ายสปริงดัด งานดัดลวด (Wire Forming) โดย นำสิน สปริง บจก.

สปริงดัด จำหน่ายสปริงดัดคุณภาพดี โรงงานผลิตสปริง โดย บริษัท นำสิน สปริง จำกัด        สปริงดัด (Wire Forming) คือ สปริงที่มีลักษณะรูปทรงที่เป็นอิสระ เป็นเส้นตรงหรือโค้งงอเป็นรูปทรง ไม่เป็นขดหรือเกลียวเหมือนสปริงชนิดอื่นๆ ซึ่งขนาดและรูปทรงขึ้นอยู่กับการออกแบบ ตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก ทำหน้าที่สำหรับงานที่รับแรงในแนวรอบวง สามารถทำสีได้ตามความต้องการของลูกค้าใช้สำหรับเป็นอะไหล่หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนหรืออุตสาหกรรมของเล่น การขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Working) หมายถึง ขบวนการรีดขึ้นรูปเพื่อให้วัสดุหรือโลหะเกิดการเปลี่ยน แปลง รูปร่างชนิดถาวรในที่ ๆ อุณหภูมิต่ำ ๆ ทั้งนี้โดยไม่ทำให้เกิดผลึกใหม่ขึ้น ขบวนการขึ้นรูปแบบเย็น จะประกอบไปด้วย        1. การรีดเย็น (Cold Rolling) คือ การรีดในลักษณะเช่นเดียวกับ Hot Rolling แต่จะทำในขั้นสุดท้ายเท่านั้น (เฉพาะใน Flat Products) เพื่อให้ได้โลหะมีขนาดแน่นอนและผิวเรียบ เช่น การรีดเหล็ก ทองเหลืองและอะลูมิเนียม ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป จะสังเกตได้จากโลหะพวกนี้จะมีผิวเรียบเป็นมัน       […]

Be the First to comment. Read More