Category: RUNGROJ HITECH MOLD CO.LTD.

เพราะเหตุใดแม่พิมพ์บอลวาล์วจึงเป็นที่นิยมในตลาด | รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.

แม่พิมพ์พลาสติก

แม่พิมพ์บอลวาล์วคืออะไร  ก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับแม่พิมพ์บอลวาล์ว เราขอพูดถึงบอลวาล์วกันก่อน โดยบอลวาล์วนี้มีลักษณะเป็นทรงกลม มีรูอยู่ตรงกลาง บอลวาล์วทำหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลวหรือน้ำ โดยมีคันโยกที่จับเพื่อเป็นตัวกั้นการไหลของของเหลว และควบคุมการความเร็วของน้ำได้  แม่พิมพ์บอลวาล์ว คือแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปบอลวาล์ว เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือชิ้นงานขึ้นมา โดยบอลวาล์วผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุอย่างหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ทองเหลือง เหล็กกล้า หรือวัสดุอื่นๆ ใช้กระบวนการปั๊มร้อนและขึ้นรูปจากแม่พิมพ์บอลวาล์วโดยเฉพาะ โดยบอลวาล์วที่ได้รับความนิยมคือ บอลวาล์วแบบชิ้นเดียว บอลวาล์วแบบสองชิ้น บอลวาล์วแบบสามชิ้น และบอลวาล์วแบบแยกส่วน    แม่พิมพ์บอลวาล์ว   ข้อดีของการขึ้นรูปบอลวาล์วด้วยแม่พิมพ์บอลวาล์ว  – สามารถออกแบบบอลวาล์วตามลักษณะต่างๆ ได้ตามการใช้งาน – สามารถควบคุมวัสดุของผลิตภัณฑ์ให้ขึ้นรูปตามแบบได้ […] Continue Reading สนใจติดต่อ บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด https://www.rhmold.net rhmold.brandexdirectory.com ____________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย www.pagesthai.com เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ www.Brand.co.th เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ www.eeczone.com เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก […]

Be the First to comment. Read More