Category: S.V. FIBERGASS CO.LTD.

คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาส | เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส บจก.

ไฟเบอร์กลาส

คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสที่มีมากกว่าความแข็งแรง ไฟเบอร์กลาสถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลายในปัจจุบัน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของไฟเบอร์กลาส ทำให้ถูกนำมาใช้อย่างที่เราได้เห็นทั่วไปเช่น เครื่องเล่นเด็กบางชนิดก็ทำมาจากไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์สวนน้ำ สไลเดอร์ หรือประตู โต๊ะ เรือไฟเบอร์กลาส บ่อปลาไฟเบอร์กลาส หรือถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส เป็นต้น   คุณสมบัติที่โดดเด่นของไฟเบอร์กลาส 1. ความแข็งแรงทางโครงสร้าง แน่นอนว่าความแข็งแรงของไฟเบอร์กลาสไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ความแข็งแรงก็ไฟเบอร์กลาสก็ยังมีความยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ จึงถูกนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากมายตามท้องตลาด รวมถึงการใส่สีสันลงไปในผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสก็ทำให้ผลิตไฟเบอร์กลาสน่าสนใจขึ้นอีกด้วย 2. ลักษณะทางไฟฟ้าของไฟเบอร์กลาส ทราบหรือไม่ว่าไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่ไม่ทำให้ไฟฟ้าผ่านไปได้ เพราะประโยชน์จากข้อนี้ทำให้ไฟเบอร์กลาสถูกใช้งานในอุตสาหกรรม 3. ไฟเบอร์กลาสมีความเสถียรทางผลิตภัณฑ์ หรือกล่าวอย่างให้เห็นชัดก็คือไฟเบอร์กลาสไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความชื้น แม้อากาศจะร้อนอย่างไรก็ตามไฟเบอร์กลาสก็ยังคงรูปเดิมอยู่ได้ […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่ เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส บจก. svfibergass.brandexdirectory.com www.โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส.com www.เอสวีไฟเบอร์กลาส.com www.fiberglass-sv.com www.svfibergass.com ____________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย www.pagesthai.com เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ […]

Be the First to comment. Read More

โต๊ะอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาสแบบต่างๆ | เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส บจก.

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

สินค้าไฟเบอร์กลาสคุณภาพจากบริษัท เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส จำกัด  ไฟเบอร์กลาส เมื่อนำมาหลอมละลายและเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปแล้วทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสรูปแบบใหม่มากมาย ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสที่โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ทนต่อแดดและฝน รวมถึงสามารถออกแบบได้อย่างสวยงาม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรือสินค้าไฟเบอร์กลาสอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นของประดับตกแต่ง ของเล่น อุปกรณ์สวนน้ำ กะละมังไฟเบอร์กลาส สไลเดอร์ไฟเบอร์ ตุ๊กตาไฟเบอร์กลาส ถังไฟเบอร์กลาส รวมถึงโต๊ะไฟเบอร์กลาสในหลายๆรูปแบบด้วยเช่นกัน    โต๊ะอเนกประสงค์ ในปัจจุบันไฟเบอร์กลาสถูกพัฒนานำมาเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ เพราะน้ำหนักที่เบาและมีความแข็งแรงมาก ดังเช่นโต๊ะอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาสที่สามารถออกแบบได้อย่างหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน สามารถใช้เป็นโต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะไฟเบอร์กลาสสำหรับวางของประดับตกแต่ง โต๊ะไฟเบอร์กลาสสำหรับทำงานหรือเรียนหนังสือก็ได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ไฟเบอร์กลาสยังสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยในเรื่องของเกษตรกรรม […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส จำกัด www.โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส.com svfibergass.brandexdirectory.com www.svfibergass.com www.เอสวีไฟเบอร์กลาส.com www.fiberglass-sv.com  

Be the First to comment. Read More

โต๊ะอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาสแบบต่างๆ | เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส บจก.

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

สินค้าไฟเบอร์กลาสคุณภาพจากบริษัท เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส จำกัด  ไฟเบอร์กลาส เมื่อนำมาหลอมละลายและเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปแล้วทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสรูปแบบใหม่มากมาย ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสที่โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ทนต่อแดดและฝน รวมถึงสามารถออกแบบได้อย่างสวยงาม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรือสินค้าไฟเบอร์กลาสอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นของประดับตกแต่ง ของเล่น อุปกรณ์สวนน้ำ กะละมังไฟเบอร์กลาส สไลเดอร์ไฟเบอร์ ตุ๊กตาไฟเบอร์กลาส ถังไฟเบอร์กลาส รวมถึงโต๊ะไฟเบอร์กลาสในหลายๆรูปแบบด้วยเช่นกัน    โต๊ะอเนกประสงค์ ในปัจจุบันไฟเบอร์กลาสถูกพัฒนานำมาเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ เพราะน้ำหนักที่เบาและมีความแข็งแรงมาก ดังเช่นโต๊ะอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาสที่สามารถออกแบบได้อย่างหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน สามารถใช้เป็นโต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะไฟเบอร์กลาสสำหรับวางของประดับตกแต่ง โต๊ะไฟเบอร์กลาสสำหรับทำงานหรือเรียนหนังสือก็ได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ไฟเบอร์กลาสยังสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยในเรื่องของเกษตรกรรม […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอส. วี. ไฟเบอร์กลาส จำกัด www.โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส.com svfibergass.brandexdirectory.com www.svfibergass.com www.เอสวีไฟเบอร์กลาส.com www.fiberglass-sv.com    

Be the First to comment. Read More

ไฟเบอร์กลาสแตกต่างกับพลาสติกอย่างไร

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

ข้อเปรียบเทียบระหว่างไฟเบอร์กลาสกับพลาสติก            ไฟเบอร์กลาส เมื่อถูกความร้อนหลอมละลายในอุณหภูมิที่สูงแล้ว จะถูกยืดผ่านรูขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดเป็นเส้นใย ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประโยชน์ของไฟเบอร์กลาส) ส่วนใหญ่แล้วไฟเบอร์กลาสมักนำมาใช้ในการผลิตประตู เรือ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องเล่นในสวนน้ำ ถัง กะละมัง เนื่องจากไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรงสูง เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่เบา และไฟเบอร์กลาสยังมีความทนทานสูงอีกด้วย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ เรือไฟเบอร์กลาส เป็นเส้นใยแก้วที่มาเสริมแรงพลาสติก (เรซิน)  เป็นสารประกอบอนินทรีย์                                                               ประกอบด้วยแก้ว และเรซิน                                               […]

Be the First to comment. Read More

อุปกรณ์สวนน้ำที่ทำจากไฟเบอร์กลาสดีอย่างไร

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

ไฟเบอร์กลาสที่ให้ความเพลิดเพลินในสวนน้ำ               ประเทศไทยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย แต่สถานที่ให้ความสนุก ความบันเทิง เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่า อย่างเช่นสวนน้ำ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม ล้วนเต็มไปด้วยความท้าทายของผู้เล่น ทั้งนี้เครื่องเล่นในสวนน้ำส่วนใหญ่ทำจากไฟเบอร์กลาส แล้วเพราะอะไรเครื่องเล่นในสวนน้ำจึงทำมาจากไฟเบอร์กลาส บทความนี้เราจะมาบอกประโยชน์และข้อดีอุปกรณ์สวนน้ำที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาสกัน   ข้อโดดเด่นของอุปกรณ์สวนน้ำที่ทำจากไฟเบอร์กลาส          ประการแรกความแข็งแรงทนทาน เครื่องเล่นของสวนน้ำ ทั้งสไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส เรือไฟเบอร์กลาส ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทนทาน สวนน้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสวนน้ำกลางแจ้ง การใช้อุปกรณ์ที่ทำจากไฟเบอร์กลาส จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติทนอุณหภูมิสูงได้ และยังคงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ด้วยวัสดุที่ได้คุณภาพอย่างไฟเบอร์กลาส ที่ผลิตตามมาตรฐาน ก็สร้างความประทับใจแก่ผู้เล่นเครื่องเล่นได้ไม่รู้ลืม         ประการการสองการออกแบบ รูปร่างของอุปกรณ์การเล่น เครื่องเล่นภายในสวนน้ำ ยิ่งสร้างแตกต่างทันสมัย สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวจดจำได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีแก่สวนน้ำ ดังนั้นการออกแบบจึงต้องครอบคลุมกับผู้ใช้งาน ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ นอกจากความทันสมัย ความสนุกสนาน ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้เล่นเครื่องเล่นอีกด้วย เป็นอีกเหตุผลว่าสวนน้ำหลายแห่ง เลือกเครื่องเล่นที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาส เพราะคุณสมบัติสามารถสร้างเป็นรูปร่างตามลักษณะการใช้งาน การเชื่อมต่อของตัวไฟเบอร์กลาสก็ทำได้ไม่ยุ่งยากอีกด้วย        […]

Be the First to comment. Read More

ประโยชน์ของไฟเบอร์กลาส

รับผลิตไฟเบอร์กลาส

สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟเบอร์กลาส           ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) คือเส้นใยแก้ว ที่ถูกนำไปใช้เสริมแรงให้กับพลาสติก เรซิ่น และทำการขึ้นรูป ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ไฟเบอร์กลาสสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น เครื่องเล่นในสวนน้ำ เรือไฟเบอร์กลาส ถังไฟเบอร์กลาส ตุ๊กตาไฟเบอร์กลาส ประตูหน้าต่างจากไฟเบอร์กลาส บ่อเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส โต๊ะอเนกประสงค์ เครื่องเล่นสนามไฟเบอร์กลาส เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส กะละมังไฟเบอร์กลาส เป็นต้น ไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติคือแข็งแรง ทนทานต่อการผุกร่อนได้ดี การผลิตไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโครงสร้างที่เป็นอะลูมิเนียม โลหะ หรืองานไม้    อุปกรณ์สวนน้ำโดยผลิตจากไฟเบอร์กลาส      ประโยชน์ของไฟเบอร์กลาส ที่อาจเป็นทางเลือกให้ท่านในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส ดังนี้ 1.ไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่เบาทำให้การประกอบโครงสร้างของไฟเบอร์กลาส สะดวกต่อการประกอบโครงสร้าง 2.ไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรง เมื่อเทียบกันแล้วไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรงเหมือนหล็ก แต่ก็ยังมีคงน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างอื่นๆ 3.ไฟเบอร์กลาสยังทนการกัดกร่อน ของสารเคมี จึงพบเห็นไฟเบอร์กลาสได้ตามสวนสนุก สวนน้ำ หรืออุปกรณ์สถานที่ที่อาจถูกสารเคมี หรือการกัดกร่อนของน้ำได้ ไฟเบอร์กลาสจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 4.ไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า จึงให้ความปลอดภัยกับการนำไปใช้งาน 5.ไฟเบอร์กลาสใช้งานง่าย เหมาะกับประยุกต์ใช้งาน […]

Be the First to comment. Read More