Category: TEMP MAKER CO.LTD.

บริการรับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน | บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

  Chiller ชิลเลอร์ คือ อะไร      ชิลเลอร์ หรือ chiller คือ เครื่องทำความเย็น ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหน้าที่ผลิตความเย็นและปรับลดอุณหภูมิโดยที่จะใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายเทความเย็นจากเครื่องชิลเลอร์ที่มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำ เย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศ ที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ของอาคารแต่ละอาคาร  นิยมใช้ตามตามอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และ โรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก อุปกรณ์หลักๆที่สำคัญเครื่อง  ชิลเลอร์( chiller ) มีรายละเอียดดังนี้ 1.คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) 2.ชุด คอนเดนเซอร์ ( Condenser ) 3.ดรายเออร์ ( Dryer ) 4.ไซด์กลาส ( sight glass ) 5.อุปกรณ์ลดแรงดัน (Expansion Valve) 6.ชุด อีเวปโปเรเตอร์ ( evaporator )  แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์     […]

Be the First to comment. Read More

ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม แนะนำโดย บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

www.tempmaker-heatexchanger.com  รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด             บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน– ความเย็น • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น • แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ • ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน • รับซ่อมระบบทำความเย็น รับซ่อมระบบทำความร้อน • ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล ระบบทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล • นํ้ามันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์และอื่นๆ              www.tempmaker-heatexchanger.com เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนอุตสาหกรรม  นอกจากนี้เนื้อหาของเว็บไซต์ www.tempmaker-heatexchanger.com มีการอธิบายถึงตัวสินค้าต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและเข้าใจง่าย […]

Be the First to comment. Read More