Category: THAI FILTER SUPPLY CO.LTD.

เครื่องกรองอากาศตัวช่วยในการกรองฝุ่น | ไทยฟิลเตอร์ ซัพพลาย บจก.

จำหน่ายฟิลเตอร์

PM2.5 ฝุ่นจิ๋วที่มีอันตรายมากกว่าที่คิด  เข้าสู่ฤดูหนาววิกฤตหนึ่งที่ตามมาบนท้องถนนคงจะหนีไม่พ้นฝุ่นควันและผลพิษทางอากาศ และวิกฤตจากฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้เครื่องกรองอากาศมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงค่านิยมในการหันมาใส่ใจในสุขภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองฝุ่น และหน้ากากกัน PM2.5 เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปในประเทศไทย รวมถึงฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ก่อภัยร้ายให้กับสุขภาพของเราในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแล้วในบทความนี้ ไทยฟิลเตอร์ ซัพพาย ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ PM 2.5 ที่หลายๆ ท่านกังวล พร้อมกับวิธีป้องกันมาให้แล้ว   PM 2.5 คืออะไร  PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ถือได้ว่าเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากๆ ที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน สาเหตุของ PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้วัสดุอุตสาหกรรม การเผาไหม้จากยานพาหนะ การเผาป่า และกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อถูกสะสมเป็นจำนวนมาก PM […]

Be the First to comment. Read More