Month: January 2021

หน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราควรรู้ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค

ระบบไฟฟ้าคืออะไร              ระบบไฟฟ้า เป็นระบบที่สำคัญเนื่องจากทุกบ้านทุกหลังคาเรือนต้องใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งแน่นอนว่าความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องสำคัญ จึงจะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานในการติดตั้งและเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่พบเห็นได้ทั่วไปมีอะไรบ้าง 1. สายไฟ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำตัวนำไฟฟ้าในปัจจุบันคือสายทองแดงและสายอลูมิเนียม 2. มิเตอร์ไฟฟ้า คือเครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยมีมอเตอร์ที่มาตรวัด ที่คอยหมุนตัวเลขบอกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปเป็นกี่ กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือยูนิต หรือหน่วย 3. เมนสวิตช์ อุปกรณ์หลักที่เป็นแผงวงจรควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้าของสายเมนเข้าตัวอาคาร เชื่อมกับสายภายในทั้งหมด เป็นตัวสับเปลี่ยนวงจรตัวแรกที่อยู่ถัดจากหน่วยวัดมิเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมการใช้ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัย 4. เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือเรียกว่า เบรกเกอร์ เป็นสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ใช้ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดปกติ ป้องกันระบบไฟฟ้าจากกระแสลัดวงจรและกระแสเกิน 5. ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน โดยฟิวส์จะตัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติออกจากวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหาย 6. หลักดิน เป็นแท่งหรือแผ่นโลหะที่ถูกฝังอยู่ในดิน ทำหน้าที่ในการกระจายประจุไฟฟ้าให้ไหลลงสู่ดินได้โดยสะดวก 7. ตุ้มหรือลูกถ้วย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เดินสายนอกตัวอาคาร เพื่อเปนการยึดสายให้แน่น […]

Be the First to comment. Read More

สายรัดโพลีเอสเตอร์ทำมาจากอะไร ? | บริษัท โตไกล จำกัด

ผ้าโพลีเอสเตอร์ คืออะไร ?           สายรัดโพลีเอสเตอร์ ทำมาจากอะไร หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนื่องจากในปัจจุบัน สายรัดโพลีเอสเตอร์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสายรัดโดยทั่วไปมักจะทำมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์           ผ้าโพลีเอสเตอร์ คืออะไร ผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เกิดจากกระบวนการเคมีของ Ethylene Glycol และ กรด Terephthalic หรือเส้นใยผลิตมาจากพลาสติก  มีความแข็งแรง ทนทานสามารถยืดได้เล็กน้อยสามารถป้องกันแสงยูวีและสารเคมีได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่นิยม สายรัดโพลีเอสเตอร์ เป็นอย่างมากในปัจจุบันนั้นเอง สายรัดโพลีเอสเตอร์ – ขนาด 16 mm, 19 mm, 25 mm, 31 mm – ใช้รัดสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ในการบรรจุตู้ และการขนส่ง – เพื่อป้องกันสินค้าล้มเอียง ในตู้คอนเทนเนอร์ – เพื่อป้องกันสินค้าล้มเอียงออกจากพาเลท – […]

Be the First to comment. Read More