Tag: ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อความคำนึงถึงการติดตั้งผนังกันความร้อน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

การติดตั้งผนังกันความร้อน ผนังกันความร้อน อย่างที่หลายท่านเข้าใจอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีอาการร้อนไม่ว่าจะฤดูไหน การติดตั้งผนังกันความร้อน หรือ ฉนวนกันความร้อน นั้นจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งฉนวนที่ได้รับความนิยมจะเป็นฉนวนแบบแผ่น ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกหลากหลายการเลือกหรือพิจารณาความคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถที่จะต้านทานความร้อนได้ดี การติดตั้งผนังกันความร้อน คือ การทำให้ความร้อนผ่านจากผนังภายนอกเข้าสู่ภายในห้องได้ การติดตั้งผนังกันความร้อนมีหลายวิธี เช่น นำวัสดุที่ความร้อนไม่สามารถผ่านได้หรือวัสดุที่เป็นฉนวนมาทำผนัง อีกวิธีหนึ่งคือ การทำให้ผนังสามารถให้อากาศร้อนไหลเวียนออกจากผนัง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี ระบบดับเพลิง ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน ในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่ดีมีประสิทธิภาพสูงโดยเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งหวังการประหยัดและเพิ่มกำไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของทางลูกค้า การให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งยังมีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างดีตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งยินดีบริการให้คำปรึกษา และดูแลบริการหลังการขาย คือนโยบายของเรา   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด […]

Be the First to comment. Read More

ข้อความคำนึงถึงการติดตั้งผนังกันความร้อน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

การติดตั้งผนังกันความร้อน              ผนังกันความร้อน อย่างที่หลายท่านเข้าใจอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีอาการร้อนไม่ว่าจะฤดูไหน การติดตั้งผนังกันความร้อน หรือ ฉนวนกันความร้อน นั้นจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งฉนวนที่ได้รับความนิยมจะเป็นฉนวนแบบแผ่น ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกหลากหลายการเลือกหรือพิจารณาความคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถที่จะต้านทานความร้อนได้ดี              การติดตั้งผนังกันความร้อน คือ การทำให้ความร้อนผ่านจากผนังภายนอกเข้าสู่ภายในห้องได้ การติดตั้งผนังกันความร้อนมีหลายวิธี เช่น นำวัสดุที่ความร้อนไม่สามารถผ่านได้หรือวัสดุที่เป็นฉนวนมาทำผนัง อีกวิธีหนึ่งคือ การทำให้ผนังสามารถให้อากาศร้อนไหลเวียนออกจากผนัง              บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี ระบบดับเพลิง ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า […]

Be the First to comment. Read More

6 วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ระบบไฟฟ้าโรงงาน 1.ผู้ใช้งานหรือดูแลระบบไฟฟ้าต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในระบบไฟฟ้า 2. ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน 3.ควรมีช่างเทคนิคไฟฟ้าประจำโรงงานและต้องมีความรู้ ความสามารถในระดับหนึ่งเพื่อดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 4.ควรมีการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ 5.โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานอยู่เป็นประจำ 6.ควรมรการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีทุก ๆ ปี เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า รับติดตั้งตู้ MDB บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน –    งานรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแรงต่ำ ดำเนินการบริหารและจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ชลบุรี ระยอง –    บริษัทรับเหมางานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator เครื่องปั่นไฟ ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า Voltage Stabilizer พร้อมรับตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า […]

Be the First to comment. Read More

มาทำความรู้จักกับ บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี ระบบดับเพลิง ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน ในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่ดีมีประสิทธิภาพสูงโดยเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งหวังการประหยัดและเพิ่มกำไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของทางลูกค้า การให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งยังมีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างดีตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งยินดีบริการให้คำปรึกษา และดูแลบริการหลังการขาย คือนโยบายของเรา –  งานติดตั้งเครื่องทำความเย็น รับออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น อาคาร โรงงานติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการมีความเชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศ –  งานติดตั้งท่อระบายอากาศ รับเหมางานออกแบบ ติดตั้งระบบระบายอากาศ Ventilation ท่อส่งลม ระบบปรับอากาศ […]

Be the First to comment. Read More

3 ข้อสำคัญในการก่อสร้างโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้ | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ  การก่อสร้างโรงงาน สามารถทำได้โดยหลักวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความแตกต่างจากอาคารหรือบ้านเรือน เนื่องจากโรงงานต้องมีระบบที่ซับซ้อนมากว่าอาคารหรือบ้านเรือนนั่นเอง ดังนั้นแล้วการก่อสร้างจึงต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงงานโดยเฉพาะ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 3 องค์ประกอบที่ผู้ประกอบการควรรู้ในการก่อสร้างโรงงาน 1. ออกแบบให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน สำหรับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความคล้ายกับการสร้างบ้านเรือนในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด เช่น โรงงานด้านเคมีภัณฑ์ก็ต้องการในเรื่องของการป้องกันสารเคมีในการทำงาน การระบายอากาศที่ได้ประสิทธิภาพ โรงงานการผลิตอาหารก็ต้องการความสะอาดอย่างเฉพาะทางในการเก็บรักษาอาหารเพื่อให้อาหารคงความสดใหม่ โรงงานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องการการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบเครื่องจักชนิดต่างๆ รวมถึงด้านระบบไฟที่มีความปลอดภัย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ดังนั้นแล้วการก่อสร้างโรงงานจึงต้องคำนึงถึงการใช้งาน เพื่อให้การออกแบบช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับอาคารและสถานที่อย่างดีที่สุด  2. งบประมาณในค่าใช้จ่ายด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงงบประมาณในการก่อสร้างด้วยเช่นกัน เพราะด้วยงบประมาณที่แตกต่างกันก็ทำให้การก่อสร้างแตกต่างกันไปด้วย […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.รับเหมางานระบบโรงงาน.com siamsandne.brandexdirectory.com

Be the First to comment. Read More

รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า คือเครื่องกลไฟฟ้าที่เหนี่ยนำในส่วนของการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น จะอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเส้นแรงแม่เหล็กในการสร้างแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำให้กับตัวนำ การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ายังต้องมีการสำรวจสภาพภายนอกของพื้นที่สำหรับติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าโดยการสำรวจลงลงไปใต้พื้นดิน 1-5 เมตรเพื่อป้องกันการทรุดตัวของดินอีกด้วย บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบ ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร ตึกสูง รับเหมางานระบบโรงงาน ชลบุรี รับงานออกแบบ  ประกอบ และติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ MDB ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ และะช่างชำนาญการมีความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านงานออกแบบติดตั้งระบบต่างๆ รองรับการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง ศูนย์การค้า ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า 1. หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) 2. หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) 3. หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด (Instrument Transformer) 4. หม้อแปลงสำหรับความถี่สูง (High frequency Transformer) รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า […]

Be the First to comment. Read More

งานระบบสุขาภิบาลสำคัญอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

ระบบสุขาภิบาลคืออะไร          ระบบสุขาภิบาล เป็นการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการเดินท่อในการจัดการระบบระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการฝังปลอกร้อยท่อ ในพื้น-คาน การทำช่องเปิดในผนัง หรือการเดินท่อผ่านช่องท่อ เพื่อให้ระบบการไหลของน้ำในอาคาร-โรงงานเป็นไปได้อย่างสะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัย หรือโครงสร้างของโรงงาน ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม    ติดตั้งระบบสุขาภิบาล                     ระบบสุขาภิบาลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ ระบบน้ำดี (Cold water pipe system)  คือการวางระบบท่อในเพื่อการใช้น้ำดียังจุดต่างๆ ตามระบบของอาคาร      ระบบระบายน้ำเสีย (Soil pipe system) คือการวางระบบน้ำภายในห้องน้ำ หลังจากการใช้งานแล้ว ทั้งจากโถส้วม โถปัสสาวะเป็นต้น  ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water treatment system) คือการวางระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ได้ค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนการระบายลงน้ำเมื่อลดปัญหามลพิษจากแหล่งน้ำ ระบบท่อระบายอากาศ (Vent pipe system) คือการติดตั้งเพื่อช่วยให้การระบายน้ำเดินทางได้สะดวก ระบบระบายน้ำฝน (Rain […]

Be the First to comment. Read More

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานดีอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

ข้อดีของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ               ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หรือ Air Conditioning System คือระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพอากาศให้เหมาะกับสภาวะนั้นๆ  เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมี เพื่อระบายอากาศและบำบัดอากาศภายในโรงงานไม่ให้มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนในอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ระบบระบายอากาศไม่เพียงแค่ใช้กับที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงงาน อาคาร โกดังสินค้า คลังสินค้า ซึ่งคุณสมบัติอื่นๆ ของระบบปรับอากาศมีดังนี้   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   คุณสมบัติอันหลากหลายของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทำให้อากาศดีขึ้น ระบบปรับอากาศช่วยในการกำจัดมลภาวะ สิ่งแปลกปลอมภายในอากาศได้ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหอบหืด ทั้งนี้ต้องหมั่นทำความสะอาดตัวกรองอากาศอย่างเป็นประจำด้วยเช่นกัน      ทำให้แมลงหรือฝุ่นละอองน้อยลง ด้วยประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศที่สามารถดักเศษฝุ่นละออง สิ่งแปลกปลอมภายในอาคารสถานที่ได้ ช่วยทำให้สถานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ จึงต้องมีการปิดประตู-หน้าต่างในสถานที่นั้นๆ ส่งผลให้มีความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  ด้วยสภาพอากาศของเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารพาณิชย์หากไม่ติดตั้งระบบปรับอากาศจะส่งต่อร่างกายของผู้ที่ทำงาน รวมถึงเครื่องจักรต่างๆที่อาจร้อนเกินไป ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ร้อนเกินไป  เพราะอุปกรณ์เหล่านี้โดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ใช้กำลังไฟมากหากอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะไม่เป็นผลดี และอุปกรณ์เหล่านี้จะเสถียรเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำ  ควบคุมความชื้นได้ดี เมื่ออุณหภูมิสูงความชื้นในอากาศก็จะสูงตาม เมื่ออุณหภูมิต่ำความชื้นในอากาศก็ต่ำลงไปด้วย ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าเครื่องจักรที่มีการใช้กำลังไฟที่สูง รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิต่ำ เพราะการอยู่ในอุณหภูมิที่สูงจะทำอุปกรณ์เหล่านั้นเสื่อมเร็ว สามารถลดการเกิดเชื้อราในอาคารและโรงงานได้ […]

Be the First to comment. Read More

วิธีการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

ข้อควรพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร         ขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากขนย้ายบ้าน หรืออาคารสำนักงาน เพราะต้องมีอุปกรณ์ วัสดุ ของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน หากไม่รอบคอบหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้าย เครื่องจักรอาจทำงานผิดปกติและอาจเกิดความเสียหายได้ การออกแบบ วางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานที่อื่น ควรทำอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพ และให้เครื่องจักรยังคงใช้งานได้คงเดิม งานขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรมีดังนี้ การจัดเตรียมพื้นที่ พื้นที่ในการวางเครื่องจักรควรมีความสว่างและอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ      การวางเครื่องจักร ควรเว้นมีพื้นที่รอบๆสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเพื่อให้คนงานสามารถเข้าทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย การควบคุมเครื่องจักร ปุ่มในการควบคุมเครื่องจักรต้องอยู่ในที่ปลอดภัย ควรติดตั้งในที่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  ระบบไฟฟ้า ในงานย้ายและติดตั้งเครื่องจักร ควรคำนึงถึงระบบไฟฟ้า ว่ามีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ และใช้กำลังไฟเท่าไหร่     การติดตั้งเครื่องจักร ควรคำนึงถึงระบบการสื่อสารของเครื่องจักรและการแสดงผล เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมแสดงผล เป็นต้น ความมั่นคงในการติดตั้ง ต้องพิจารณาและตรวจสอบว่าพื้นสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องจักรได้หรือไม่ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ ระบบท่อของเครื่องจักร หากเป็นเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนหรือขนาดใหญ่ ควรติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ระบบท่อ สายพานต่างๆของเครื่องจักรไม่เกิดความเสียหายและใช้งานได้ต่อเนื่องสมบูรณ์ จากปัจจัยข้างต้นนั่นเอง การขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรควรทำด้วยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น […]

Be the First to comment. Read More

การติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับเหมาก่อสร้างโรงงา

ปัจจัยพื้นฐานในการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน                 โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ ดังนั้นแล้วการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพละกำลังสูง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวางระบบไฟฟ้า และให้ไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอในการใช้งาน จึงควรใส่ใจในการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อการใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภัย แล้วปัจจัยใดบ้างที่เราต้องคำนึงถึงในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เราขอสรุปออกมาสั้นๆได้ดังนี้    ระบบไฟฟ้าโรงงาน     ความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ในการวางระบบโดยวิศวกรรมเฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร จะมีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลได้ในอนาคต    ความน่าเชื่อถือ การติดตั้งหรือการดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้า ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความชำนาญ หรือบริษัทรับวางระบบที่น่าเชื่อถือ ในการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานต้องคำนึงถึงการใช้งาน และมีกระบวนการทำงานที่รอบคอบ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด  ง่ายต่อการใช้งาน เพราะสถานที่แต่ละแห่ง ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ต่างมีปัจจัยในการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน การติดตั้งจึงต้องแตกต่างกันไปตามการใช้งานด้วย ให้มีแรงดันที่สม่ำเสมอและเพียงพอต่อการใช้งาน การวางระบบไฟฟ้าต้องวางระบบให้การทำงานของไฟฟ้าไม่เกิดขีดความสามารถของระบบ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และความเสียหายอื่นๆตามมาได้  การดูแลรักษา การวางระบบไฟฟ้า ควรออกแบบให้ระบบสามารถตรวจสอบ ดูแล รักษา ซ่อมแซมได้ การมีระบบที่ดีจะช่วยทั้งประหยัดต้นทุน และความปลอดภัยได้ […]

Be the First to comment. Read More